Certifikace

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2016

ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma pro Systém managementu kvality (QMS). Tato norma poskytuje společnosti systém a soubor pravidel, která zabezpečí smysluplný přístup k řízení obchodních činností tak, aby bylo dosaženo spokojenosti každého zákazníka plněním jeho požadavků.

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 14001:2016

V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

CERTIFIKÁT ČSN ISO 45001:2018

Stanovuje požadavky pro systém řízení a očekávané výsledky. Norma poskytuje rámec pro systémy řízení BOZP, prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví a poskytnutí bezpečných a zdravých pracovišť.

Další Certifikáty a oprávnění

Okruhový rozvaděč

 Typ: RO 1 – RO 12

Elektroměrový rozvaděč

  • Typ: RE 01 – RE 12
Přejít nahoru